Program Genel Bilgileri

Misyonumuz, aşağıda belirtilen hedefler doğrultusunda çalışacak profesyonel sosyal hizmet uzmanı (sosyal çalışmacı) yetiştirmek ve sosyal hizmet alanında özgün bilimsel araştırmalar yaparak sosyal işlevselliğin ve toplumsal refahın gerçekleştirilmesinde öncü bir aktör olmaktır. Bu hedefler: 1. Bireysel, kişilerarası ve sosyal...

Program Öğrenme Hedefleri

Uluslararası Sosyal Hizmet Okulları Birliği (International Association of School of Social Work – IASSW) ve Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Birliği (International Federation of Social Workers – IFSW) sosyal hizmet mesleğinin uluslararası tanımını şu şekilde yapmışlardır: Sosyal hizmet (social work); insan hakları ve sosyal ...

Bilimsel veya Mesleki Yeterlilikler

Sosyal hizmet uzmanı, sosyal hizmet mesleki bilgi beceri ve değer sistemine sahip meslek elemanıdır. Sosyal hizmet uzmanları sıkıntılı dönemlerde bireylerle, gruplarla ve toplumla birlikte çalışarak onları destekler; korunmaya muhtaç çocuk, yaşlı ve engelli gibi grupların zarar görmemeleri için çalışır. Temel hedefleri, müracaat...
E-BULTEN